A  càrrec d’ Oriol  Perez  Treviño  musicòleg

Al  Museu  de  la  Noguera  a les  19’30 h.

el  divendres  20  de  novembre  de  2015