Es  va  celebrar  el  dia  de  Sant  Jordi i  van  participar un  total  de 20  artistes  amb  les  seves  parades.