Fins  el  28  de  febrer  de  2016

Al  Museu  de  la  Noguera  de  Balaguer