Un  any  més  l’Associació  Cultural  Grup  d’Art4 ,  ha  participat  a  la  fira  d’ entitats