El  musicòleg  Josep  Dolcet , parlarà  de  la  música  dels  germans  Pla

Museu  de  la  Noguera

dia 11  de  desembre a  les  19’30