L’Associació  Grup  d’Art4  col.labora als  actes  d’entrega  de  premis  Jaume  D’ Urgell.

L’Orquestra  de  cambra  de  la  Noguera oferirà  un  concert  :

L’ESTIL GALANT DELS VIRTUOSOS GERMANS PLA I ELS SEUS CONTEMPORANIS”  amb  el  baríton  Xavier  Mendoza

12  octubre  de  2015